Line LINE : @117lnsrj

ราคาสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ราคาสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

 ราคาสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ปี 2023 ใหม่ล่าสุดพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ ฟรีของแถมและบริการหลังการขาย

ราคาสร้างสนามฟุตบอลหหญ้าเทียม  ขึ้นอยู่กับขนาดของสนาม ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียให้เช่าควรศึกษาความต้องการในพื้นที่ ว่าขนาดสนามเท่าไรที่ตอบสนองความต้องการมากที่สุด  ขนาดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแบ่งออกได้ดังนี้

  •  สนามฟุตบอล ขนาด 5 คน  สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม เช่น สนามขนาด 20 x 40 ,สนามขนาด 22 x 42, สนามขนาด 25 x 40
  •  สนามฟุตบอล ขนาด 6 คน  สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีพื้นที่ 1,001 – 1,400 ตร.ม เช่น สนามขนาด 28 x 45
  • สนามฟุตบอล ขนาด 7 คน  สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีพื้นที่ 1,401 – 1,925 ตร.ม เช่น สนามขนาด 30 x 50 ,สนามขนาด 35 x 53
  • สนามฟุตบอล ขนาด 9 คน  สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีพื้นที่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม เช่น สนามขนาด 40 x 60

ราคาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 5 คน ขนาด 25 x 40 ม.(1,000 ตรม.) 

 


รายการสินค้า                                                                   จำนวน                              ราคา/หน่วย          จำนวนเงิน/บาท


1.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  1 สนาม                                            1,000                                   950                        950,000

-Venus- 50 ได้รับ FIFA Certificate

หญ้าเทียมความสูง 5 ซม. ใบหญ้ารูปทรงตัวV


2.ระบบพื้นฐาน                                                                       1,000                                    300                             300,000

– เทคอนกรีตเสริมเหล็กRB6 ความหนา10 ซม. ความสูง 30 ซม. ทำเป็นคันหินรอบสนาม

– ขุดพื้นวางท่อระบายน้ำ 

 – วางท่อmainขนาด 8″ พร้อมบ่อพัก และเชื่อมต่อกับท่อNe-o Drain ภายในสนาม

– วางท่อNe-o DrainขนาดØ 65 มม. และกลบร่องด้วยหินใหญ่

– ลงชั้นหินใหญ่ (หิน1″หรือ 3/4″) และหินเกล็ด(หิน3/8″) หนา100 มม. 

– ปรับด้วยหินฝุ่นเพื่อทำให้พื้นเรียบแน่น และเพิ่มความนุ่มให้พื้นผิว


3.หมวดงานอื่นๆ

-เสาไฟคอนกรีตสูง 12 เมตร                                                     10 ต้น                                           9,500                     95,000

-ตาข่ายรอบสนามสูง 10 เมตร และ

ตาข่ายซ้อนด้านหลังประตูโกล์สูง 2 เมตร                        1,300 ตร.ม.                                            50                        65,000

-ตาข่ายคลุมบน                                                                 1,000 ตร.ม                                             50                       50,000

-ระบบไฟส่องสว่างภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม         20 ดวงโคม                                       6,500                    130,000


รวมราคา                                                                                                                                                                  1,590,000


 

ราคาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  6 คน ขนาด 28 x 45 ม.(1,260 ตรม.) 


รายการสินค้า                                                                   จำนวน                              ราคา/หน่วย          จำนวนเงิน/บาท


1.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  1 สนาม                                 1,260                                   950                              1,197,000

-Venus- 50 ได้รับ FIFA Certificate

หญ้าเทียมความสูง 5 ซม. ใบหญ้ารูปทรงตัวV

 


2.ระบบพื้นฐาน                                                                   1,260                                      300                              378,000

– เทคอนกรีตเสริมเหล็กRB6 ความหนา10 ซม. ความสูง 30 ซม. ทำเป็นคันหินรอบสนาม

– ขุดพื้นวางท่อระบายน้ำ 

 – วางท่อmainขนาด 8″ พร้อมบ่อพัก และเชื่อมต่อกับท่อNe-o Drain ภายในสนาม

– วางท่อNe-o DrainขนาดØ 65 มม. และกลบร่องด้วยหินใหญ่

– ปรับด้วยหินฝุ่นเพื่อทำให้พื้นเรียบแน่น และเพิ่มความนุ่มให้พื้นผิว


3.หมวดงานอื่นๆ

-เสาไฟคอนกรีตสูง 12 เมตร                                                       10 ต้น                                    9,500                              95,000

-ตาข่ายรอบสนามสูง 10 เมตร                                             

และ ตาข่ายซ้อนด้านหลังประตูโกล์สูง 2 เมตร                  1,460 ตร.ม                                        50                                73,000

-ตาข่ายคลุมบน                                                                   1,260 ตร.ม.                                       50                               63,000

-ระบบไฟส่องสว่างภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม            20 ดวงโคม                                  6,500                           130,000

 


รวมราคา                                                                                                                                                           1,936,000

 

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 7 คน

ราคาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  7 คน ขนาด 35 x 53 ม.(1,855 ตรม.) 


รายการสินค้า                                                                   จำนวน                              ราคา/หน่วย          จำนวนเงิน/บาท


1.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  1 สนาม                                    1,855                                      950                           1,762,250

-Venus- 50 ได้รับ FIFA Certificate

หญ้าเทียมความสูง 5 ซม. ใบหญ้ารูปทรงตัวV

 


2.ระบบพื้นฐาน                                                                      1,855                                     300                              556,500

– เทคอนกรีตเสริมเหล็กRB6 ความหนา10 ซม. ความสูง 30 ซม. ทำเป็นคันหินรอบสนาม

– ขุดพื้นวางท่อระบายน้ำ 

 – วางท่อmainขนาด 8″ พร้อมบ่อพัก และเชื่อมต่อกับท่อNe-o Drain ภายในสนาม

– วางท่อNe-o DrainขนาดØ 65 มม. และกลบร่องด้วยหินใหญ่

– ลงชั้นหินใหญ่ (หิน1″หรือ 3/4″) และหินเกล็ด(หิน3/8″) หนา100 มม. 

– ปรับด้วยหินฝุ่นเพื่อทำให้พื้นเรียบแน่น และเพิ่มความนุ่มให้พื้นผิว


3.หมวดงานอื่นๆ

-เสาไฟคอนกรีตสูง 12 เมตร                                                              12                                 9,500                               114,000

-ตาข่ายรอบสนามสูง 10 เมตร

และ ตาข่ายซ้อนด้านหลังประตูโกล์สูง 2 เมตร                            1,760                                     50                                 88,000

-ตาข่ายคลุมบน                                                                             1,855                                      50                                 92,750

-ระบบไฟส่องสว่างภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม          20 ดวงโคม                                6,500                               169,000

 


รวมราคา                                                                                                                                                          2,782,500


 

ราคาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  9 คน ขนาด 40 x 60 ม.(2,400 ตรม.) 


รายการสินค้า                                                                   จำนวน                              ราคา/หน่วย          จำนวนเงิน/บาท


1.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  1 สนาม                                  2,400                                    950                               1,762,250

-Venus- 50 ได้รับ FIFA Certificate

หญ้าเทียมความสูง 5 ซม. ใบหญ้ารูปทรงตัวV

 


2.ระบบพื้นฐาน                                                                     2,400                                   300                                720,000

– เทคอนกรีตเสริมเหล็กRB6 ความหนา10 ซม. ความสูง 30 ซม. ทำเป็นคันหินรอบสนาม

– ขุดพื้นวางท่อระบายน้ำ

 – วางท่อmainขนาด 8″ พร้อมบ่อพัก และเชื่อมต่อกับท่อNe-o Drain ภายในสนาม

– วางท่อNe-o DrainขนาดØ 65 มม. และกลบร่องด้วยหินใหญ่

– ลงชั้นหินใหญ่ (หิน1″หรือ 3/4″) และหินเกล็ด(หิน3/8″) หนา100 มม.

– ปรับด้วยหินฝุ่นเพื่อทำให้พื้นเรียบแน่น และเพิ่มความนุ่มให้พื้นผิว


3.หมวดงานอื่นๆ

-เสาไฟคอนกรีตสูง 12 เมตร                                                         14 ต้น                                9,500                               133,000

-ตาข่ายรอบสนามสูง 10 เมตร

และ ตาข่ายซ้อนด้านหลังประตูโกล์สูง 2 เมตร                  2,000 ตร.ม.                                    50                              100,000

-ตาข่ายคลุมบน                                                                   2,400 ตร.ม.                                    50                               120,000

-ระบบไฟส่องสว่างภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม           26 ดวงโคม                               6,500                               169,000

 


รวมราคา                                                                                                                                                        3,522,000


สนามทุกขนาด แถมฟรี : ประตูทางเข้าสนาม 1 ประตู/สนาม, ประตูโกล์พร้อมตาข่าย 1 คู่/สนาม / ตาข่ายซ้อนหลังเป็นตาข่ายป้องกันสุนัข

การรับประกัน : รับประกันหญ้าเทียม 7 ปี หมวดงานอื่นๆ 1 ปี 

ติดต่อสอบถาม ราคาสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท​ ฟี​ลด์​เท​ิ​ร์ฟ​ จำกัด [ FIELD​ TURF​ Co., Ltd.]​
⚽️ #รับสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
🏡 #รับปูหญ้าเทียมในบ้าน
⛳️ #รับปูหญ้าเทียม สนามกอล์ฟ
🌇 #ปูหญ้าเทียม ระเบียงคอนโด บนอาคาร ตึก ดาดฟ้า

🌟 ราคาไม่แพง!  แต่มาตรฐาน​สูงอันดับต้นๆของประเทศไทย

📌ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ตลอด 24 ชม.
สนใจติดต่อ​สอบถาม รับชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่
☎️โทรศัพท์​ : 097-2464649​
💬 Line ID :  https://lin.ee/<span;>https://lin.ee/gsk8yCD
🎞Youtube : https://youtu.be/YURNilzb5EM
📲Twitter​ : https://twitter.com/FIELDTURF_2021
📲Facebook​ : https://www.facebook.com/FieldTurf2021/
📲Instagram​ : https://instagram.com/fieldturf_official
🌐 เว็บไซต์​ : https://www.fieldturf.co.th/ 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ราคาสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม "